חדשות שוטפות
עבודות באריאל
בימים הקרובים יחלו עבודות של החלפת קווי ביוב והחלפת צנרת מים ברחוב הגפן בקרני שומרון
עבודות בקרנ"ש

מערכת המים והביוב

מערכת המים והביוב

התאגיד מקבל את אספקת המים שלו באמצעות מפעלי המים האזוריים של חברת "מקורות". במקורות שואבים את המים מהמוביל הארצי ומזרימים אותם אל חמש בריכות מסביב לעיר אריאל ושתי בריכות נוספות בקרני שומרון.
מהבריכות מוזרמים המים בגרוויטציה אל היישובים, דרך תשתית צנרת המים. באריאל פרוסה רשת של כ 57 ק"מ צנרת דרכה זורמים המים אל הרשתות הביתיות. בקרני שומרון פרוסה צנרת באורך של כ 20 ק"מ. המים זורמים בצנרת אל מדי מים אזוריים ומשם אל כ 7700 מדי המים שנמצאים בקצה ומודדים את הצריכה של צרכני המים במוסדות, ובבתי העסק, בדירות ובבתים הפרטיים. אריאל היא העיר היחידה בה כל מדי המים הם חדשים וממוחשבים. במהלך שנת 2012 הכוונה היא להשלים את ההצטיידות במדים ממוחשבים גם בקרנ"ש.
לאחר השימוש מסולקים המים דרך רשת הביוב. באריאל מונחת מעל 60 ק"מ של צנרת ביוב. בקרני שומרון עוד כ 50 ק"מ. מי הביוב מוזרמים מהבתים, דרך הצנרת אל מתקני הטיהור ואיסוף השפכים. בשנים הקרובות יש כוונה להתחבר למערכת סילוק השפכים של השפדן (המערכת של מרכז הארץ). היעד הוא לסיים את תהליך ההתחברות של אריאל לשפדן עד סוף 2012
בקרני שומרון מוזרם כל הביוב דרך קו איסוף העובר בנחל קנה עד ל מט"ש בסמוך לקיבוץ אייל.
 

דבר המנכ"לחזון התאגידאודות יובליםייעוד ותפקידים הנהלה ודריקטוריוןעיקרי העשייהיעדים להמשך
תעריפי מיםהטבותאמנת השרותשירותים עיקרייםתפקידים וייעוד
חוברת לתושב 2018דו"ח שנתי 2016תקן ISO 9001דוח לתושב 2015החל מה-01/07/15 יש להגיש תכניות לבדיקה ב- 2 העתקים!הנחיות לבדיקה ואישור טופס 4 בנושא מים &דוח שנתי לתושב 2014הנחיות לקבלת אישור תכנית סניטרית ( גרמכמה עובדות - צריכת מים הסבר בדבר חשבון המים התקופתי מערכת המים והביובטיפים לחסכון במים