חדשות שוטפות
עבודות באריאל
בימים הקרובים יחלו עבודות של החלפת קווי ביוב והחלפת צנרת מים ברחוב הגפן בקרני שומרון
עבודות בקרנ"ש

שירותים עיקריים

הפעילויות המבוצעות דרך מוקד שירות הלקוחות

עדכון מספר הנפשות בבית - כמות המים עליהם תשלם תעריף מינימלי נגזר ממספר הנפשות בבית (לכל נפש מוקצים מספר מ"ק לחודש). על מנת לקבל את התעריף המינימלי חובה למלא את הטופס לעדכון מספר נפשות ולהעביר אותו לתאגיד. (טופס לעדכון כמות נפשות)

תשלום בהוראת קבע - את חשבון המים ניתן ורצוי לשלם בהוראת קבע. לצורך ביצוע התשלום בהוראת קבע יש להוריד את הטופס, להחתים את הבנק שלכם ולהעביר את הטופס החתום למשרדי הגביה של תאגיד. (טופס הוראת קבע).

מעבר דירה - בעת מעבר דירה יש לעדכן את התאגיד. גם לגבי הדייר החדש שגר בדירה הקודמת וגם לגבי הנכס החדש בו אתם גרים כעת.

כניסה לנכס חדש -

חיבור מים לאחר ניתוק - במקרה שנותקתם מרשת המים בגלל אי תשלום שהגיע למחלקת הגבייה עם חשבון המים ששולם. לשלם אגרת חיבור מים ולבקש שיחברו אתכם מחדש.
כניסה לנכס חדש - בעת כניסה לנכס חדש יש להגיע אל מחלקת הגבייה בעיריה עם הניירת הרלוונטית ומבקשים חיבור לרשת המים והתקנת מונה.

בקשת זיכוי חלקי עקב דליפה - על מנת לקבל זיכוי חלקי במקרה של צריכת מים עודפת עקב דליפה, עליכם להגיע למוקד התאגיד עם מכתב בקשה, חשבונית תיקון תקלה, ובמידה ויש גם מכתב ההתרעה על אפשרות של דליפה שנשלח אליכם מהתאגיד. לאחר הגשת הניירת יישקל כל מקרה לגופו, ובמידת הצורך תינתן הנחה עקב נזילה. במידה וקיבלתם התרעה מהתאגיד, קבלת ההנחה מחייבת את תיקון הדליפה תוך עשרה מיום משלוח ההתראה על מנת לזכות בהנחה.

ערעור על חשבון המים - ערעור ישלח לתאגיד תוך עד 14 יום מקבלת חשבון המים. במסגרת הערעור יש להעביר את העתק החשבון עם בקשה מנומקת. לאחר הגשת הבקשה תישקל כל פנייה לגופה. חשוב לזכור שהגשת הערעור אינה מהווה עילה לאי תשלום החשבון במועד החוקי. במקרה של אי תשלום, או תשלום מאוחר, יושתו על בעל החשבון קנסות וריבית פיגורים אף במקרה של פנייה צודקת.

אישור על סגירת חשבון מים במקרה של מכירת דירה - מוכר הנכס יגיע אל מוקד שירות הלקוחות עם חוזה המכירה, תעודת הזהות שלו חשבון מים וקריאה אחרונה שנעשתה לפני העזיבה. במשרדי התאגיד יחתום מוכר הנכס על הצהרה לגבי הקריאה, ישלם (מזומן או אשראי בלבד) את יתרת החשבון ויקבל אישור מהתאגיד על סגירת חשבון. עם האישור יגיעו הצדדים למשרדי מחלקת הגביה ויסיימו את העברת הבעלות על הנכס. מרגע סגירת החשבון יש צורך לבצע את תהליך העברת הבעלות (החלפת משלמים) במהירות. אם יהיה פער בצריכת המים בין סגירת החשבון לבין העברת משלמים יהיה צורך באישור סגירת חשבון חדש.

אישור על סגירת חשבון במקרה של סיום שכירות - במקרה של שכירת דירה לתקופה מעל שנה ירשם חשבון המים על שם השוכר. בשכירות קצרה ירשם החשבון על שם בעל הנכס. בסיום פרק השכירות השוכר יגיע למחלקת שירות לקוחות עם; תעודה מזהה, קריאת המונה האחרונה חוזה השכירות שניגמר ואישור בעל הנכס על כך שנסתיימה תקופת השכירות וייפוי כוח לסגור חשבון (חובה רק כאשר הנכס רשום על שמו של בעל הנכס). השוכר יחתום על הצהרה, ישלם את יתרת החשבון במזומן או בכרטיס אשראי, ויקבל אישור על סגירת חשבון. במידה וקיים שוכר חדש ניתן להעביר את החשבון על שמו של השוכר החדש, במידה ולא, יעבור החשבון בחזרה לבעל הנכס.

קבלת אישור לטאבו על היעדר חובות - לצורך קבלת אישור זה יגיע בעל הנכס (או מיופה כוח, עם ייפוי כוח חתום ע"י בעל הנכס) אל מחלקת שירות לקוחות. על מנת לקבל את האישור יש להציג תעודת זהות, קריאה אחרונה של המונה, ולשלם את יתרת החוב
 

דבר המנכ"לחזון התאגידאודות יובליםייעוד ותפקידים הנהלה ודריקטוריוןעיקרי העשייהיעדים להמשך
תעריפי מיםהטבותאמנת השרותשירותים עיקרייםתפקידים וייעוד
חוברת לתושב 2018דו"ח שנתי 2016תקן ISO 9001דוח לתושב 2015החל מה-01/07/15 יש להגיש תכניות לבדיקה ב- 2 העתקים!הנחיות לבדיקה ואישור טופס 4 בנושא מים &דוח שנתי לתושב 2014הנחיות לקבלת אישור תכנית סניטרית ( גרמכמה עובדות - צריכת מים הסבר בדבר חשבון המים התקופתי מערכת המים והביובטיפים לחסכון במים