חדשות שוטפות
עבודות באריאל
בימים הקרובים יחלו עבודות של החלפת קווי ביוב והחלפת צנרת מים ברחוב הגפן בקרני שומרון
עבודות בקרנ"ש

רגולציה

רשות המים


ב 1.1.2007 הוקמה הרשות הממשלתית למים וביוב (רשות המים).
רשות המים מהווה גוף בעל ראיה כוללת של צרכי משק המים ומחזיקה בסמכויות לנהל את משק המים בישראל ולפקח עליו.
החל מיום 1.1.2007 הועברו סמכויותיה של הרשות לשירותים ציבוריים - מים וביוב (שפעלה בשנים 2003-2006) מתוקף חוק תאגידי מים וביוב (התשס"א, 2001) אל רשות המים עובדי הרשות לשירותים ציבוריים מים וביוב ופעילותה השוטפת בכל תחומי יישום חוק תאגידי מים וביוב הועברו אף הם לרשות המים.
הסמכויות העיקריות של רשות המים בנוגע לפיקוח על תאגידי מים וביוב הן:
1. קביעת אמות מידה לשירות, שיבטיחו כי שירותי המים והביוב שיסופקו על ידי תאגידי מים וביוב לצרכניהם, יהיו ברמות שירות איכות ואמינות נאותות ברציפות ולאורך זמן.
2. קביעת תעריפים לאספקת שירותי המים והביוב.

בהתאם לחוק תאגידי מים וביוב (התשס"א, 2001), ניתן לפנות אל רשות המים במקרה של קבלת מענה בלתי מספק מיובלים בשומרון.


 

דבר המנכ"לחזון התאגידאודות יובליםייעוד ותפקידים הנהלה ודריקטוריוןעיקרי העשייהיעדים להמשך
תעריפי מיםהטבותאמנת השרותשירותים עיקרייםתפקידים וייעוד
חוברת לתושב 2018דו"ח שנתי 2016תקן ISO 9001דוח לתושב 2015החל מה-01/07/15 יש להגיש תכניות לבדיקה ב- 2 העתקים!הנחיות לבדיקה ואישור טופס 4 בנושא מים &דוח שנתי לתושב 2014הנחיות לקבלת אישור תכנית סניטרית ( גרמכמה עובדות - צריכת מים הסבר בדבר חשבון המים התקופתי מערכת המים והביובטיפים לחסכון במים