איכות המים

דוח איכות המים חצי שנתי 2018 קרני שומרון

דוח איכות המים חצי שנתי 2018 אריאל

דוח איכות המים קרני שומרון רבעון 1 2018

 

דוח איכות המים באריאל רבעון 1 2018

דוח איכות המים בקרנ"ש 2017

 

דוח איכות המים באריאל לשנת 2017

 

דיווח איכות המים של אריאל רבעון 3 2017

 

דיווח איכות המים של קרני שומרון רבעון 3&#

 

דוח איכות המים חצי שנתי קרני שומרון 30.6.17

 

דוח איכות המים חצי שנתי אריאל 30.6.17

 

דוח איכות המים אריאל - רבעון 1 2017

 

דוח איכות המים קרני שומרון רבעון 1 2017

 

דוח איכות המים קרני שומרון לשנת 2016

 

דוח איכות המים אריאל לשנת 2016

 

דוח איכות המים קרני שומרון רבעון 3 -2016

 

דוח איכות המים אריאל רבעון 3 - 2016

 

דו"ח איכות המים חצי שנתי 2016 - אריאל

 

דו"ח איכות המים חצי שנתי 2016 קרני שומרון

 

דוח איכות המים בקרני שומרון רבעון 1 2016

 

דוח איכות המים אריאל רבעון 1 2016

 

דוח איכות המים אריאל לשנת 2015

 

דוח איכות המים קרני שומרון לשנת 2015

 

דוח איכות המים אריאל רבעון 4

 

דוח איכות המים רבעון 3 קרני שומרון

 

דוח איכות מים רבעוני 3 אריאל

 

דיווח איכות המים קרני שומרון חצי שנתי2015

 

דיווח חצי שנתי אריאל 2015

איכות המים רבעון 1 אריאל 2015

איכות המים דיווח שנתי אריאל 2014

איכות המים דיווח שנתי קרני שומרון 2014

 

דוח איכות המים קרני שומרון רבעון 1 2015

דבר המנכ"לחזון התאגידאודות יובליםייעוד ותפקידים הנהלה ודריקטוריוןעיקרי העשייהיעדים להמשך
תעריפי מיםהטבותאמנת השרותשירותים עיקרייםתפקידים וייעוד
חוברת לתושב 2018דו"ח שנתי 2016תקן ISO 9001דוח לתושב 2015החל מה-01/07/15 יש להגיש תכניות לבדיקה ב- 2 העתקים!הנחיות לבדיקה ואישור טופס 4 בנושא מים &דוח שנתי לתושב 2014הנחיות לקבלת אישור תכנית סניטרית ( גרמכמה עובדות - צריכת מים הסבר בדבר חשבון המים התקופתי מערכת המים והביובטיפים לחסכון במים