רכש ומכרזים

  

 

חוות דעת תאגיד למרכז אספקת מערכת מידע

חוות דעת עבור מרכז למערכות מידע

אספקת מערכת מידע

מכרז 2/18 - אחזקת מתקני מים וביוב באריאל

קול קורא לרכישת רכב לתאגיד

קול קורא מתכננים - מפקחים - מודדים

מכירת רכבי התאגיד - מכרז 1/2017

מכירת רכבי תאגיד יובלים בשומרון

חידוש צנרת ביוב - מכרז מס' 6/2016

 מכרז לביצוע חידוש צנרת ביוב ללא חפירה בשיטת השרוול, תיקונים נקודתיים בקווי ביוב, שיקום וחידוש שוחות בקורת וחידוש צנרת ביוב בשיטת הניפוץ.

מכרז מס 5.2016 - תשתיות מים וביוב

 הזמנה להשתתף במכרז מסגרת מס' 05/2016 לביצוע עבודות פיתוח והתקנת תשתיות מים וביוב בתחום העיר אריאל ומועצה מקומית קרני שומרון

מכרז מס' 4/2016

מכרז 41/15 – שיקום קווי ביוב באריאל

39/15 – שיקום וחידוש קו ביוב ברח' הגפן בקר–

מכרז 40/15 – החלפת צנרת מים ברח' הגפן בקרנ•

מכרז אחזקה 37.15 - שוטף

מכרז 37/15 תפעול ואחזקה מערכות מים וביוב

מכרז 38/15 לביצוע עבודות קידוחים אופקיים &&

מכרז מס' 1/2016 החלפת מערכת ביוב והקמת —

דבר המנכ"לחזון התאגידאודות יובליםייעוד ותפקידים הנהלה ודריקטוריוןעיקרי העשייהיעדים להמשך
תעריפי מיםהטבותאמנת השרותשירותים עיקרייםתפקידים וייעוד
חוברת לתושב 2018דו"ח שנתי 2016תקן ISO 9001דוח לתושב 2015החל מה-01/07/15 יש להגיש תכניות לבדיקה ב- 2 העתקים!הנחיות לבדיקה ואישור טופס 4 בנושא מים &דוח שנתי לתושב 2014הנחיות לקבלת אישור תכנית סניטרית ( גרמכמה עובדות - צריכת מים הסבר בדבר חשבון המים התקופתי מערכת המים והביובטיפים לחסכון במים