חדשות שוטפות
עבודות באריאל
בימים הקרובים יחלו עבודות של החלפת קווי ביוב והחלפת צנרת מים ברחוב הגפן בקרני שומרון
עבודות בקרנ"ש

יובלים תאגיד המים של השומרון

אדות התאגיד:

תאגיד המים והביוב האזורי "יובלים בשומרון בע"מ" הינו תאגיד רב רשותי המשרת את תושבי העיר אריאל והמועצה המקומית קרני שומרון . התאגיד הוקם בראשית שנת 2003 על פי חוק התאגידים . בימיו הראשונים נקרא התאגיד "מי אריאל" בע"מ ושירת את תושבי העיר אריאל בלבד. בחודש מרץ 2008 הצטרפה לתאגיד המועצה המקומית קרני שומרון , עקב כך שונה שם התאגיד ל"יובלים בשומרון" בע"מ.
התאגיד אחראי, ברשויות אותן הוא משרת, לכל נושאי המים והביוב . הבעלות על התאגיד נחלקת בין עיריית אריאל (72% מהבעלות), לבין המועצה המקומית קרני שומרון (28% מהבעלות).
"יובלים בשומרון" קונה את המים מחברת מקורות ומוכר אותם לציבור הצרכנים. התאגיד מזרים לעיר אריאל כמיליון וחצי מ"ק מים בשנה, ועוד כחצי מליון מ"ק בשנה נצרכים ע"י תושבי קרני שומרון. בהמשך מפונים המים, כשפכים, דרך תשתיות הביוב, מבתי התושבים, בתי העסק והמוסדות השונים, אל מתקני הטיהור של התאגיד.
יובלים נותן שירותי מים וביוב לכ 41,000 צרכני מים; כ 19,000 תושבי אריאל, כ 8,000 תושבי המועצה המקומית קרני שומרון וכ 13,000 סטודנטים הלומדים באוניברסיטת אריאל.
את השירותים מספק התאגיד בעזרת 13 עובדים מסורים. עובדי התאגיד אחראים על; תחזוקת רשת המים והביוב הכללית באריאל ובקרני שומרון, חיבור ציבור הצרכנים לרשת, דאגה לאספקה שוטפת של מים זמינים ובאיכות גבוהה לתושבים. טיפול שוטף מהיר ומקצועי בתקלות. בנוסף אחראים עובדי התאגיד על גביה יעילה, על ניהול יעיל של כספי התאגיד ושימוש מושכל בכספים על מנת לפתח את משק המים. בכלל זה -, חידוש מושכל של תשתיות, החדרת טכנולוגיות חדשות ושיפור מתמיד של רמת השירות.
דבר המנכ"לחזון התאגידאודות יובליםייעוד ותפקידים הנהלה ודריקטוריוןעיקרי העשייהיעדים להמשך
תעריפי מיםהטבותאמנת השרותשירותים עיקרייםתפקידים וייעוד
חוברת לתושב 2018דו"ח שנתי 2016תקן ISO 9001דוח לתושב 2015החל מה-01/07/15 יש להגיש תכניות לבדיקה ב- 2 העתקים!הנחיות לבדיקה ואישור טופס 4 בנושא מים &דוח שנתי לתושב 2014הנחיות לקבלת אישור תכנית סניטרית ( גרמכמה עובדות - צריכת מים הסבר בדבר חשבון המים התקופתי מערכת המים והביובטיפים לחסכון במים