חדשות שוטפות
עבודות באריאל
בימים הקרובים יחלו עבודות של החלפת קווי ביוב והחלפת צנרת מים ברחוב הגפן בקרני שומרון
עבודות בקרנ"ש

ייעוד ותפקידים

ייעוד התאגיד

להקים ולנהל את מערכות המים, הביוב,הטיהור והניקוז, באריאל וקרני שומרון, בהתאם לחוק התאגידים.
בהתאם לחוק זה, ייעודו של התאגיד הוא לספק לתושבים מים באיכות וזמינות גבוהים, בשגרה ובעת חירום, ולפנות את מי השופכין ללא תקלות וללא נזקים סביבתיים.

יעדים לטווח ארוך:

 • ניהול נושא המים והביוב כמערכת כספית סגורה
 • ניהול עסקי יעיל וחסכוני
 • קבלת מענקים לפיתוח התשתיות ברשויות
 • חיבור מערכת הביוב של אריאל לשפד"ן
 • מינוף הפיתוח העירוני ע"י מימוש הנכסים לכסף מזומן.
 • אפשרות להפוך בעתיד לתאגיד אזורי של כל השומרון.

תחומי אחריות (תפקידי התאגיד):

 • אספקת מי שתייה לכל התושבים באיכות ובכמות, בשגרה ובחירום.
 • סילוק יעיל של מי השופכין, ללא תקלות וללא פגיעה סביבתית
 • תחזוקה שוטפת וטיפול מהיר ואיכותי בתקלות
 • צמצום למינימום של הפחת במים במסגרת תפקיד זה אמור התאגיד ליעל ולשפר מערך הגביה מהצרכנים, למעזר למינימום אבדן המים מהצנרת המרכזית ע"י טיפול יעיל בתשתיות ותיקון מהיר ואיכותי בתקלות.
 • מתן מענה מקצועי וזמין לשאלות, בעיות וצרכים המועלים ע"י ציבור הלקוחות.

 

 

דבר המנכ"לחזון התאגידאודות יובליםייעוד ותפקידים הנהלה ודריקטוריוןעיקרי העשייהיעדים להמשך
תעריפי מיםהטבותאמנת השרותשירותים עיקרייםתפקידים וייעוד
חוברת לתושב 2018דו"ח שנתי 2016תקן ISO 9001דוח לתושב 2015החל מה-01/07/15 יש להגיש תכניות לבדיקה ב- 2 העתקים!הנחיות לבדיקה ואישור טופס 4 בנושא מים &דוח שנתי לתושב 2014הנחיות לקבלת אישור תכנית סניטרית ( גרמכמה עובדות - צריכת מים הסבר בדבר חשבון המים התקופתי מערכת המים והביובטיפים לחסכון במים