חדשות שוטפות
עבודות באריאל
בימים הקרובים יחלו עבודות של החלפת קווי ביוב והחלפת צנרת מים ברחוב הגפן בקרני שומרון
עבודות בקרנ"ש

עיקרי העשייה

מה נעשה עד כאן -

מאז הוקם התאגיד בשנת 2003 נעשו פעולות רבות למען פיתוח ושיפור משק המים בתחומי התאגיד. בשנים הראשונות (עד שנת 2008) הייתה זו אריאל שזכתה בפירות השיפור. בשנת 2008 הצטרפה גם המועצה המקומית קרני שומרון. בשנים האחרונות מוכוונת העשייה, להמשך השיפור ברמת השירות ובפיתוח משק הביוב והמים, מושקעים ויושקעו משאבים במאיץ להשוות שירותי המים וביוב שמקבלים תושבי אריאל לבין אלו שמקבלים תושבי קרני שומרון.

עיקרי העשייה בשנים האחרונות:

 • שדרוג תשתיות – משנת 2003 הושקעו באריאל משאבים רבים בהחלפת צנרת מים וביוב ישנים. להמחשה בשנת 2010 בלבד הושקעו 2.315000 ₪ ובקרני שומרון 1021000 ₪ סה"כ 3.227000 ₪.
 • התקנת מערכות שאיבה – על מנת להבטיח לחץ מים תקין הוכנסו שתי תחנות שאיבה חדשות המבטיחות זמינות של מים בלחץ תקין.
 • תשלום ממוחשב – על מנת להקל על תשלומי המים שילב התאגיד אפשרויות תשלום נוספות כגון תשלום טלפוני ותשלום דרך האינטרנט.
 • הכנסת הקר"מ (קריאה ממוחשבת מרחוק) – עד שנת 2005 הוחלפו כל מדי המים באריאל במדי מים ממוחשבים המאפשרים קריאה יום יומית של צריכת המים.
 • שיפור תהליכי הגביה – הכנסת אוטומטיזציה בכל תהליך הגביה משלב הקריאה, דרך שליחת חשבונות המים ההתראות במידת הצורך וכאמור התשלום.
 • הטמעת טכנולוגיות חדשות בכל החזיתות – טכנולוגיות המסיעות להולכת המים, לטיהור מי השפכים, טכנולוגיות המסיעות בתשלומים ובתהליכי הגביה, טכנולוגיה לקריאה של המונים מרחוק, טכנולוגיה לניהול הקשרים עם ציבור הלקוחות ועוד.
 • מערך התראות לתושבים - הקמת מערך התראות לתושבים המתריע על חשד לדליפה ממערכת המים הביתית והמשותפת עם דיירים נוספים. התראות אלו מועברות לצרכנים נשוא ההתראה.

התוצאות בשטח:

 • עליה משמעותית ברמת הגביה - ניהול כספים נכון, שיפור תהליכי הגבייה ויצירת מנגנוני תשלומים נוחים לאזרחים אפשרו לתאגיד להגיע לרמת גביה של קרוב ל 95%.
 • ירידה משמעותית באובדן מים (עקב דליפות בצנרת ישנה) – יעילות גבוהה בטיפול בתקלות והכנסת הקר"מ שמאפשרת לנו לזהות כמעט מיידית כל דליפה ברשת המים אפשרו לתאגיד להגיע לרמה נמוכה מאוד של אובדן מים מהגבוהים בארץ.
 • צמצום הפחת במים באריאל – כתוצאה מהעליה ברמת הגביה והירידה בכמות הדליפות, צומצם הפחת במים באריאל (פחת מוגדר כהפרש בין כמות המים שהתאגיד קנה ממקורות, לבין כמות המים שנמכרה בפועל לציבור הלקוחות) בצורה משמעותית. בשנת 2003 עמד הפחת באריאל על 18.6%. בשנת 2009 ירדה רמת הפחת ל כ 3.4%. אחוז זה הופך את אריאל לישוב עם אחוז הפחת הנמוך ביותר בארץ.
 • ירידה בצריכת המים הכוללת – עד לפני מספר שנים עמד ממוצע הצריכה של מים על כ 1.7 מליון קוב מדי שנה (ללא קרני שומרון). בשנת 2008, למרות הגידול בכמות הצרכנים, ירדה הצריכה באריאל ל 1.5 מליון קוב. ובקרני שומרון ל 631 אלף קוב לעומת 693 אלף קוב שנה קודם לכן.. ב-2009 ירידה נוספת ל 1.220. מליון קוב בלבד באריאל ול 534 אלף קוב בקרני שומרון. בשנת 2010 סה"כ הצריכה בקרני שומרון ובאריאל ביחד עמדה על 1.805 קוב עלייה מזערית לעומת שנת 2009. 
 • צמצום משמעותי של הוצאות התפעול – שילוב הטכנולוגיות המתקדמות וניהול יעיל מאפשר לתאגיד לצמצם למינימום את הוצאות התפעול, מה שמשאיר סכומים רבים יותר להחלפת תשתיות ולשיפור השירות.
       
דבר המנכ"לחזון התאגידאודות יובליםייעוד ותפקידים הנהלה ודריקטוריוןעיקרי העשייהיעדים להמשך
תעריפי מיםהטבותאמנת השרותשירותים עיקרייםתפקידים וייעוד
חוברת לתושב 2018דו"ח שנתי 2016תקן ISO 9001דוח לתושב 2015החל מה-01/07/15 יש להגיש תכניות לבדיקה ב- 2 העתקים!הנחיות לבדיקה ואישור טופס 4 בנושא מים &דוח שנתי לתושב 2014הנחיות לקבלת אישור תכנית סניטרית ( גרמכמה עובדות - צריכת מים הסבר בדבר חשבון המים התקופתי מערכת המים והביובטיפים לחסכון במים