חדשות שוטפות
עבודות באריאל
בימים הקרובים יחלו עבודות של החלפת קווי ביוב והחלפת צנרת מים ברחוב הגפן בקרני שומרון
עבודות בקרנ"ש

מידע לקבלנים

 מידע לספקים וקבלנים

במסגרת ניהול רשת הביוב והמים מעסיק תאגיד יובלים בשומרון ספקים וקבלנים במאגר פנימי. התאגיד מעסיק קבלנים אלו במכרזים סגורים לעבודות קטנות ובינוניות.
נשמח לראותך בין הקבלנים והיזמים אשר בונים ונותנים שירות במסגרת התאגיד. אנא שלח העתק רישיון קבלן ממשרד השיכון, אישורים על ניהול ספרים וניכוי מס במקור, פרופיל חברה והמלצות במידה ויש.
חשוב לזכור כי חלק משמעותי מהעבודות אותן אנו מוצאים החוצה מוצעות במכרזים פומביים (לקבלנים במאגר אין עדיפות במכרזים אלו).

רשימת מתכננים

• סירקין-בוכנר-קורנברג מהנדסים ויועצים
• אריאלה רבינוביץ מהנדסת-תכנון ויעוץ מים ביוב .
• תשתיות מידע וטכנולוגיה בע"מ .
• יונתן קופילביץ הנדסת מים בע"מ
• רזניק מערכות תשתית (1995) בע"מ
• תהל מהנדסים ויועצים בע"מ
• אצטק הנדסה.
• א.ט. הנדסה-הנדסה אזרחית ניהול ותכנון

רשימת המודדים

• רזניק מערכות תשתית (1995) בע"מ
• גיאו פוינט הנדסה מיפוי וגיאוטכנולוגיה, הנדסה אזרחית

רשימת המפקחים

• פל-ים בע"מ
• אתגר הנדסה וייעוץ בע"מ
• תשתיות מידע וטכנולוגיה בע"מ (עזרא דיין)

דבר המנכ"לחזון התאגידאודות יובליםייעוד ותפקידים הנהלה ודריקטוריוןעיקרי העשייהיעדים להמשך
תעריפי מיםהטבותאמנת השרותשירותים עיקרייםתפקידים וייעוד
חוברת לתושב 2018דו"ח שנתי 2016תקן ISO 9001דוח לתושב 2015החל מה-01/07/15 יש להגיש תכניות לבדיקה ב- 2 העתקים!הנחיות לבדיקה ואישור טופס 4 בנושא מים &דוח שנתי לתושב 2014הנחיות לקבלת אישור תכנית סניטרית ( גרמכמה עובדות - צריכת מים הסבר בדבר חשבון המים התקופתי מערכת המים והביובטיפים לחסכון במים