חדשות שוטפות
עבודות באריאל
בימים הקרובים יחלו עבודות של החלפת קווי ביוב והחלפת צנרת מים ברחוב הגפן בקרני שומרון
עבודות בקרנ"ש

הנחיות לקבלת אישור תכנית סניטרית ( גרמושקה) להיתר בניה.

לתשומת לבכם, טרם הגשת תכנית סניטרית להיתר בניה , ע"י תאגיד המים, יש לוודא כי התכנית מאושרת ע"י מחלקת הנדסה בחותמת אדומה. ביצוע חיבור מים ראשון לצרכן - לאחר אישור טופס 4 ותשלום אגרת מד המים , יחובר הצרכן לרשת המים העירונית.
דבר המנכ"לחזון התאגידאודות יובליםייעוד ותפקידים הנהלה ודריקטוריוןעיקרי העשייהיעדים להמשך
תעריפי מיםהטבותאמנת השרותשירותים עיקרייםתפקידים וייעוד
חוברת לתושב 2018דו"ח שנתי 2016תקן ISO 9001דוח לתושב 2015החל מה-01/07/15 יש להגיש תכניות לבדיקה ב- 2 העתקים!הנחיות לבדיקה ואישור טופס 4 בנושא מים &דוח שנתי לתושב 2014הנחיות לקבלת אישור תכנית סניטרית ( גרמכמה עובדות - צריכת מים הסבר בדבר חשבון המים התקופתי מערכת המים והביובטיפים לחסכון במים