חדשות שוטפות
עבודות באריאל
בימים הקרובים יחלו עבודות של החלפת קווי ביוב והחלפת צנרת מים ברחוב הגפן בקרני שומרון
עבודות בקרנ"ש

Советы по экономии воды

  

Советы по экономии воды

 

Как экономить воду дома:

 • Для проверки наличия возможной утечки и исправности счетчика воды, закройте все краны в квартире и посмотрите, крутится ли шестеренка в центре счетчика. В случае если шестеренка крутится (даже с малой скоростью) — это значит, что есть утечка.
 • Воду от кондиционера можно использовать для полива растений.
 • Установка в туалетном бачке сливного механизма с двойной кнопкой может сэкономить до 15-и литров воды в день на человека.
 • Установите насадку для душа с регулятором, это экономит много воды.
 • Во многих случаях утечка воды происходит в сливном бачке. Для того чтобы проверить, имеется ли утечка из сливного бачка, поместите бумагу у отверстия слива воды. Если бумага намокла, несмотря на то, что вы не сливали воду — есть утечка и рекомендуется как можно раньше вызвать специалиста.
 • Мойте машину из ведра, а не из шланга. Таким образом, вы сэкономите сотни литров воды.
 • Включайте посудомоечную машину только тогда, когда она заполнена. Таким образом, вы сэкономите до 30% объема воды, используемой посудомоечной машиной.
 • Закрывайте кран, когда вы намыливаетесь в душе, а также старайтесь поменьше открывать воду, когда вы моете посуду.

Как экономить воду в саду:

 • Установите капельное орошение вместо спринклеров. Это позволит сэкономить до 50% потребления воды.
 • Перед поливкой сада проверьте, имеется ли влажность у корней. Если да - нет необходимости поливать.
 • Чрезмерный полив приводит к гниению и заболеваниям растений.

   

 • Частая стрижка газона, обрезка, прополка и мульчирование почвы могут привести к значительной экономии воды.
 • Посыпайте землю большим количеством компоста. Он улучшает удержание воды в почве и позволяет экономить на поливе.
 • Полив сада рекомендуется осуществлять рано утром или в вечерние часы. Полив во время жары приводит к потере воды.
 • Для максимальной экономии воды рекомендуется осуществлять орошение с помощью дозаторов или автоматических систем полива.

 

Папка: сайт Корпорации, 2014

 

 

 

 

 

 

 

 

דבר המנכ"לחזון התאגידאודות יובליםייעוד ותפקידים הנהלה ודריקטוריוןעיקרי העשייהיעדים להמשך
תעריפי מיםהטבותאמנת השרותשירותים עיקרייםתפקידים וייעוד
חוברת לתושב 2018דו"ח שנתי 2016תקן ISO 9001דוח לתושב 2015החל מה-01/07/15 יש להגיש תכניות לבדיקה ב- 2 העתקים!הנחיות לבדיקה ואישור טופס 4 בנושא מים &דוח שנתי לתושב 2014הנחיות לקבלת אישור תכנית סניטרית ( גרמכמה עובדות - צריכת מים הסבר בדבר חשבון המים התקופתי מערכת המים והביובטיפים לחסכון במים