חדשות שוטפות
עבודות באריאל
בימים הקרובים יחלו עבודות של החלפת קווי ביוב והחלפת צנרת מים ברחוב הגפן בקרני שומרון
עבודות בקרנ"ש

Тарифы за водоснабжение и канализационные услуги

 

Тарифы за водоснабжение и канализационные услуги

 

Тарифы на воду устанавливаются не водоканализационными корпорациями, а Водным управлением.

Ниже приведены тарифы, установленные Водным управлением с 1.1.14. Тарифы включают НДС.

 

Частные потребители:

Тариф 1 - признанный объем: 8.88 шекелей за кубометр.

Тариф 2 - дополнительный объем: 14.3 шекелей за кубометр.

 

Предприятия, ремесленники, ассоциации:

Тариф:  14.3 шекелей за кубометр.

 

 

 

 

 

 

 

 

Папка: сайт Корпорации, 2014

 

 

 

 

 

 

 

דבר המנכ"לחזון התאגידאודות יובליםייעוד ותפקידים הנהלה ודריקטוריוןעיקרי העשייהיעדים להמשך
תעריפי מיםהטבותאמנת השרותשירותים עיקרייםתפקידים וייעוד
חוברת לתושב 2018דו"ח שנתי 2016תקן ISO 9001דוח לתושב 2015החל מה-01/07/15 יש להגיש תכניות לבדיקה ב- 2 העתקים!הנחיות לבדיקה ואישור טופס 4 בנושא מים &דוח שנתי לתושב 2014הנחיות לקבלת אישור תכנית סניטרית ( גרמכמה עובדות - צריכת מים הסבר בדבר חשבון המים התקופתי מערכת המים והביובטיפים לחסכון במים