חדשות שוטפות
עבודות באריאל
בימים הקרובים יחלו עבודות של החלפת קווי ביוב והחלפת צנרת מים ברחוב הגפן בקרני שומרון
עבודות בקרנ"ש

Готовность к чрезвычайным ситуациям

Готовность к чрезвычайным ситуациям

Государство Израиль постоянно находится под угрозами, которые могут нанести ущерб также инфраструктуре водоснабжения и канализации. Повреждение водоканализационной системы может произойти в результате военных действий, теракта, в спокойные времена в связи с землетрясениями, или в случае возникновения технических неполадок разной степени в системе поставки воды.

Для этих целей государство определило несколько видов чрезвычайных ситуаций, чтобы помочь властям и населению соответственно подготовиться заранее. Эти подготовительные действия помогут свести ущерб к минимуму и как можно быстрее вернуться к нормальной жизни.

Корпорация «Ювалим Бешомрон» постоянно проводит совместные подготовительные мероприятия, включая учения.

Лучше быть готовым - храните дома бутилированную воду. Для того чтобы сократить стресс в случае чрезвычайной ситуации, а также избежать необходимости выходить из дома, мы рекомендуем каждой семье хранить дома воду в из расчета на четыре литра на человека в день на трое суток. При этом вода необязательно должна быть минеральной и можно использовать водопроводную воду.

Примерно раз в месяц заменяйте воду в бутылках на свежую, используя при этом старую воду для питья или для других целей. Если вы используете минеральную воду, заменяйте ее по инструкциям производителя и в соответствии со сроком годности, который указан на бутылке.

 

 

 

 

 

 

 

Папка: сайт Корпорации, 2014

 

 

 

 

 

 

דבר המנכ"לחזון התאגידאודות יובליםייעוד ותפקידים הנהלה ודריקטוריוןעיקרי העשייהיעדים להמשך
תעריפי מיםהטבותאמנת השרותשירותים עיקרייםתפקידים וייעוד
חוברת לתושב 2018דו"ח שנתי 2016תקן ISO 9001דוח לתושב 2015החל מה-01/07/15 יש להגיש תכניות לבדיקה ב- 2 העתקים!הנחיות לבדיקה ואישור טופס 4 בנושא מים &דוח שנתי לתושב 2014הנחיות לקבלת אישור תכנית סניטרית ( גרמכמה עובדות - צריכת מים הסבר בדבר חשבון המים התקופתי מערכת המים והביובטיפים לחסכון במים