חדשות שוטפות
עבודות באריאל
בימים הקרובים יחלו עבודות של החלפת קווי ביוב והחלפת צנרת מים ברחוב הגפן בקרני שומרון
עבודות בקרנ"ש

О корпорации

  

О корпорации

«Ювалим Бешомрон Лтд.» — это региональная водная и канализационная корпорация области Самарии (Шомрон), которая на сегодняшний день предоставляет обслуживание жителям города Ариэль и местного совета Карней Шомрон, а в будущем будет обслуживать также все поселения Самарии. Компания была основана в начале 2003 года в соответствии с Законом о корпорациях. Изначально корпорация называлась «Мей Ариэль Лтд.» и обслуживала только жителей города Ариэль. В марте 2008 года, когда в корпорацию вступил также местный совет Карней Шомрон, она стала региональной и сменила название на «Ювалим Бешомрон Лтд.»

Корпорация занимается всеми вопросами, касающимися воды и канализации в обслуживаемом регионе: планирование, разработка, техническое обслуживание, управление в чрезвычайных ситуациях, а главное — обслуживание клиентов. Владение корпорацией разделено между муниципалитетом города Ариэль (72% собственности) и местным советом Карней Шомрон (28% собственности).

«Ювалим Бешомрон» закупает воду у компании «Мекорот» и продает ее потребителям. Корпорация поставляет жителям города Ариэль около 1,5 млн. кубометров воды в год, а еще полмиллиона кубометров в год потребляют жители Карней Шомрон. Из домов, предприятий и учреждений сточная вода отводится через канализацию и направляется в очистные сооружения корпорации.

«Ювалим Бешомрон» предоставляет водопроводные и канализационные услуги примерно 41 000 потребителей воды. Из них около 19 000 являются жителями г. Ариэль, около 8000 жителями местного совета Карней Шомрон и около 13 000 — студентами университета "Ариэль".

Обслуживание предоставляется тринадцатью преданными сотрудниками корпорации. Они несут ответственность за техническое обслуживание сети водоснабжения и канализации в городе Ариэль и в местном совете Карней Шомрон, подключение потребителей к сети, а также за непрерывную подачу воды высокого качества жителям области. В случае неисправностей, они заботятся об их быстром и профессиональном устранении. Также сотрудники несут ответственность за эффективный сбор оплаты, текущее управление финансами корпорации и рациональное использование средств для развития водного сектора. Это включает в себя обновление инфраструктуры, внедрение новых технологий и постоянное совершенствование уровня обслуживания.

 

Папка: сайт Корпорации, 2014

 

דבר המנכ"לחזון התאגידאודות יובליםייעוד ותפקידים הנהלה ודריקטוריוןעיקרי העשייהיעדים להמשך
תעריפי מיםהטבותאמנת השרותשירותים עיקרייםתפקידים וייעוד
חוברת לתושב 2018דו"ח שנתי 2016תקן ISO 9001דוח לתושב 2015החל מה-01/07/15 יש להגיש תכניות לבדיקה ב- 2 העתקים!הנחיות לבדיקה ואישור טופס 4 בנושא מים &דוח שנתי לתושב 2014הנחיות לקבלת אישור תכנית סניטרית ( גרמכמה עובדות - צריכת מים הסבר בדבר חשבון המים התקופתי מערכת המים והביובטיפים לחסכון במים