חדשות שוטפות
עבודות באריאל
בימים הקרובים יחלו עבודות של החלפת קווי ביוב והחלפת צנרת מים ברחוב הגפן בקרני שומרון
עבודות בקרנ"ש

משרד הבריאות בנושא עידוד שתיית מי ברז

 רצ"ב  קישור לאתר האינטרנט של משרד הבריאות בנושא עידוד שתיית מי ברז   http://www.health.gov.il/Subjects/Environmental_Health/drinking_water/Pages/water_campaign.aspx

 

דרך הקישור ניתן להיכנס למידע רב המעניין את הציבור הרחב בנושאי מי שתייה, כולל פירוט הגורמים הנבדקים במי שתייה ונושאים רבים נוספים.

 

דבר המנכ"לחזון התאגידאודות יובליםייעוד ותפקידים הנהלה ודריקטוריוןעיקרי העשייהיעדים להמשך
תעריפי מיםהטבותאמנת השרותשירותים עיקרייםתפקידים וייעוד
חוברת לתושב 2018דו"ח שנתי 2016תקן ISO 9001דוח לתושב 2015החל מה-01/07/15 יש להגיש תכניות לבדיקה ב- 2 העתקים!הנחיות לבדיקה ואישור טופס 4 בנושא מים &דוח שנתי לתושב 2014הנחיות לקבלת אישור תכנית סניטרית ( גרמכמה עובדות - צריכת מים הסבר בדבר חשבון המים התקופתי מערכת המים והביובטיפים לחסכון במים