חדשות שוטפות
עבודות באריאל
בימים הקרובים יחלו עבודות של החלפת קווי ביוב והחלפת צנרת מים ברחוב הגפן בקרני שומרון
עבודות בקרנ"ש

הוזלת עלויות המים לצרכנים

הוזלת עלויות המים לצרכנים

משרד האוצר ומרכז השלטון המקומי הגיעו להסכם שאושר בקריאה שלישית בכנסת, על יישום רפורמה מקיפה במשק תאגידי המים והביוב. כתוצאה מההסכם יופחת תעריף המים לצרכנים כבר ב-2014. מלוא ההפחתה בשיעור של כ- 5% תושלם עד סוף שנת 2015. אנו מצטרפים ליוזמה זו ונשתף עמה פעולה ככול שנדרש, על מנת שצרכננו יהנו מההזולה המקסימאלית שתאושר .

 

דבר המנכ"לחזון התאגידאודות יובליםייעוד ותפקידים הנהלה ודריקטוריוןעיקרי העשייהיעדים להמשך
תעריפי מיםהטבותאמנת השרותשירותים עיקרייםתפקידים וייעוד
חוברת לתושב 2018דו"ח שנתי 2016תקן ISO 9001דוח לתושב 2015החל מה-01/07/15 יש להגיש תכניות לבדיקה ב- 2 העתקים!הנחיות לבדיקה ואישור טופס 4 בנושא מים &דוח שנתי לתושב 2014הנחיות לקבלת אישור תכנית סניטרית ( גרמכמה עובדות - צריכת מים הסבר בדבר חשבון המים התקופתי מערכת המים והביובטיפים לחסכון במים