חדשות שוטפות
עבודות באריאל
בימים הקרובים יחלו עבודות של החלפת קווי ביוב והחלפת צנרת מים ברחוב הגפן בקרני שומרון
עבודות בקרנ"ש

תעריפי מים

 

תעריפי המים

 

תעריפי המים והביוב:

 

תעריפי המים נקבעים על ידי רשות המים ולא על ידי תאגידי המים והביוב.

להלן התעריפים שקבעה רשות המים לשנת 2015  התעריפים כוללים מע"מ.

 

 

צרכנים ביתיים:

תעריף 1- כמות מוכרת: 6.561 ש"ח עבור מ"ק לפני מע"מ.

תעריף 2- כמות נוספת: 10.560 ש"ח עבור מ"ק לפני מע"מ.

 

עסקים, בעלי מלאכה, עמותות:

תעריף :  10.560ש"ח עבור מ"ק לפני מע"מ.

לצרכן גדול מעל 15,000 קוב - 9.660 עבור מ"ק לפני מע"מ

 

בנוגע לצרכן מים ביתי התעריף מורכב מתעריף נמוך לכמות מוכרת ומתעריף גבוה לכמות שמעל הכמות המוכרת. על פי התקנות הצרכן זכאי לקבל כמות של 3.5 מ"ק לחודש בתעריף הנמוך, בעד כל נפש שמתגוררת ביחידת הדיור, ובלבד שידווח על כך ליובלים בשומרון בטופס הצהרה על מס' נפשות.

היה ולא דיווח הצרכן על מספר הנפשות יחושב חשבון המים על פי שתי נפשות בלבד.

צרכנים המקבלים רק שירותי ביוב מהתאגיד (כדוגמת צרכני אגודות המים) ישלמו תעריף ביוב בלבד לפי כמות מ"ק מים שנצרכה בפועל בתקופת החשבון ובתעריף של 4.769 ש"ח/מ"ק (כולל מע"מ).

פרטים נוספים ניתן לקבל במחלקת הגבייה של התאגיד או באתר

רשות המים.

 

 


התעריפים המובאים בדף זה מעודכנים על פי שנוי התעריפים מה- 01.01.2016. מובהר בזה שבכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין המידע המובא בדף זה לבין הוראות החקיקה, הוראות החקיקה הן המחייבות

 

 

זכאות לנכים

 

על פי קביעת ועדת הכספים של הכנסת, צרכן שמוכר בביטוח הלאומי כנכה, יהיה זכאי לקבלת עוד 3.5 קוב בכמות המוכרת.

 

 

 

רשימת הזכאים הינה רשימה סגורה המועברת לתאגיד על ידי המוסד לביטוח לאומי. לרשות המים ולספקי המים אין יכולת לשנות רשימה זו.

 

    

על פי החלטת ועדת הכספים של הכנסת, נקבעו קבוצות האוכלוסיות הזכאיות לקבלת ההטבה:

 

 

 
- מקבלי קצבת זקנה לפי הוראות סעיף 251 לחוק הביטוח הלאומי (נוסח חדש) התשנ"ה-1995 (בסעיף זה- חוק הביטוח הלאומי).

- מקבלי גמלת סיעוד בשיעור של 150% לפחות לפי חוק הביטוח הלאומי.

- מקבלי גמלת שירותים מיוחדים לפי חוק הביטוח הלאומי.

 

 

- מקבלי קצבת ניידות לפי חוק הביטוח הלאומי.

 

- מקבלי גמלת ילד נכה לפי חוק הביטוח הלאומי.

מקבלי קצבת נכות כללית שנקבעה להם נכות רפואית בשיעור של 70% לפחות לפי חוק הביטוח הלאומי.

 

ההטבה תינתן בגין צריכת מים החל ב- 1 ביולי 2012.

 

ההטבה תצוין בחשבונות המים של הזכאים ותוענק באופן רטרואקטיבי.

   

למידע מפורט בנושא באתר רשות המים לחצו כאן

 

 

מוקד מידע של רשות המים לפניות ולשאלות: 072-2755440.

 

 

 

דבר המנכ"לחזון התאגידאודות יובליםייעוד ותפקידים הנהלה ודריקטוריוןעיקרי העשייהיעדים להמשך
תעריפי מיםהטבותאמנת השרותשירותים עיקרייםתפקידים וייעוד
חוברת לתושב 2018דו"ח שנתי 2016תקן ISO 9001דוח לתושב 2015החל מה-01/07/15 יש להגיש תכניות לבדיקה ב- 2 העתקים!הנחיות לבדיקה ואישור טופס 4 בנושא מים &דוח שנתי לתושב 2014הנחיות לקבלת אישור תכנית סניטרית ( גרמכמה עובדות - צריכת מים הסבר בדבר חשבון המים התקופתי מערכת המים והביובטיפים לחסכון במים